Meld på elev

 

Prisar per månad

Dager Pris Kjøretilleg
1 750 100
2 1250 150
3 1650 200
4 2050 200

Påmeldingskjema

  • Det er bindande påmelding.  

seksjon01

seksjon02

seksjon03

seksjon04

Køyretillegg 100kr hvis barnet skal køyrast ein dag, 150kr i køyretillegg for 2 dagar og 200kr hvis barnet skal være med i 

seksjon06

seksjon05

Viktig informasjon - er det noko me må vite? (Har eleven allergiar? Er eleven ikkje symjedyktig? Noko anna? Slike ting er greit for oss å vite!)